Portfolio

Advisering

Opstellen van woonvisies en andere beleidsstukken en ondersteuning van beleid.
Concrete voorbeelden:
• Startnotitie woonzorgvisie regio Midden-Holland (2023)
• Diverse woondossiers gemeente Krimpenerwaard (2020-2023)*
• Begeleiding junior adviseur wonen gemeente Waddinxveen (2022)*
• Diverse woondossiers gemeente Waddinxveen (2019-2020)
• Woonvisie Dalfsen 2019-2024 (2019)
• Evaluatie en actualisatie Woonvisie Bloemendaal (2017-2018)
• Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2016 t/m 2020 (2015-2016)
• Woonvisie Dalfsen 2016 t/m 2020 (2015-2016)
• Woonvisie 2020+ Beverwijk-Heemskerk (2014-2015)
• Strategisch Voorraadbeleid Bernardus Wonen 2014-2030 (2014)
• Ik woon in Zutphen! Woonvisie Gemeente Zutphen 2013-2017 (2013)*
• Ondersteuning gemeente Waddinxveen bij uitvoering woonwagenbeleid (2013)*
• Regionaal Actieprogramma Wonen Zuid-Kennemerland/IJmond 2012 t/m 2015 (2012)*

Onderzoek

Onderzoeken op het gebied van Wonen, Zorg en Milieu.
Concrete voorbeelden:
• Inventarisatie behoefte woonwagenstandplaatsen Dronten (2024)
• Woningbehoefteonderzoek 2022-2026 gemeente Dalfsen (2022)
• Woonbehoefteonderzoek Zwartewaterland (2020-2021)
• Inventarisatie behoefte woonwagenstandplaatsen De Bilt (2020)
• Inventarisatie behoefte woonwagenstandplaatsen Renkum (2020)
• Benchmark bedrijfsafvalstoffen LMA (2020)
• Woningbehoefteonderzoek 2018-2023 gemeente Dalfsen (2018)
• Rekenkameronderzoek volkshuisvestingsbeleid gemeente Heusden (2017)*
• Benchmark bedrijfsafvalstoffen LMA (2016-2017)
• Onderzoek woonlasten huurders gemeente Leiden (2015-2016)
• Dynamisch rekenmodel huisvesting bijzondere doelgroepen Lelystad (2014-2016)*
• Marktonderzoek bouwgrond woningbouw 2014-2018 in Dalfsen (2014)*
• Rekenkameronderzoek woningbouwbeleid gemeente Roermond 2002-2014 (2013)*
• Onderzoek ‘Woonwagenbewoners in Nederland 2011’ (2012)*
• Woningbehoefteonderzoek 2012-2017 in Stampersgat (2012)*
• De toegankelijkheid van koopappartementen in Krimpen aan den IJssel (2012)*

Procesbegeleiding

Maken van prestatieafspraken tussen gemeenten en woningcorporaties en leiden van interactieve processen.
Concrete voorbeelden:
• Samenwerkingsovereenkomst Dalfsen (2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 en 2023)
• Prestatieafspraken Staphorst (2021, 2022 en 2023)
• Prestatieafspraken Overbetuwe (2021 en 2022)
• Prestatieafspraken Heemstede (2019 en 2020)*
• Prestatieafspraken Renkum (2019)
• Prestatieafspraken Epe, Hattem en Heerde (2016)*
• Bod van Triada op woonvisie van Epe, Hattem en Heerde (2016)*
• Herbouw van de Ontmoetingskerk in Rijsenhout (2013-2015)
• Leiden van klankbordgroep woningbouw Stampersgat (2013)*

Interim

Bij de opdrachtgever uitvoeren van een opdracht.
Concrete voorbeelden:
• Beleidsadviseur Wonen gemeente Woudenberg (2024)*
• Beleidsadviseur Wonen gemeente Leiden (2018-2019 en 2021-2024*)
• Beleidsadviseur Wonen provincie Noord-Holland (2021)*
• Beleidsadviseur Wonen gemeente Heemstede (2020-2021)*
• Beleidsadviseur Wonen gemeente Gouda (2018-2019)
• Beleidsadviseur Volkshuisvesting gemeente Krimpenerwaard (2017-2019)*
• Adviseur bij platform Opnieuw Thuis, huisvesting vergunninghouders (2015-2017)
• Prestatieafspraken gemeente Leiden (2014-2015)

* Via detacheringsbureau